Facturi simplificate la energie şi gaze

Publicat pe Categorii Actual, Flux energetic, Info Consumatori
Prima Pagina Actual Flux energetic Facturi simplificate la energie şi gaze

Modelul de factură de energie electrică va fi simplificat, urmând să fie aprobat separat de contractele cadru. Acesta va fi obligatoriu de implementat de către furnizorii de ultimă instanţă – FUI ȋn relaţia cu clienții proprii.

Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a aprobat Ordinul ANRE nr. 88/2015 privind contractele-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, potrivit unui comunicat de presă a instituţiei.

Referindu-se la noul model al facturii de energie electrică, vicepreşedintele ANRE, Emil Calotă, a precizat că va fi o variantă unică la nivel naţional, simplificată, care va conţine şi informaţii noi faţă de modelul actual. Proiectul are termen de implementare doi ani, pentru ca jucătorii din sector să aibă timp să implementeze softurile necesare în acest sens, a declarat Calotă, prezent la o conferinţă de specialitate.

Pe acelaşi model, ANRE pregăteşte şi o nouă factură simplificată la gazele naturale, acesta urmând să fie anunţată până la finele anului în curs.

Principalele elemente de noutate introduse de ordinul ANRE nr. 88 sunt:

– contractul cadru pentru clienții casnici și cel pentru clienții noncasnici includ doar
condițiile specifice fiecărei categorii de clienți, majoritatea fiind clauze negociabile completate conform înțelegerii părților și reglementărilor ȋn vigoare; majoritatea clauzelor care nu permit/necesită intervenția părților (modificări/completări) sunt cuprinse în condițiile generale;

– condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță (FUI) sunt aprobate separat de contractele cadru, astfel încât ele să poată fi publicate pe site-ul FUI și să necesite tipărirea și anexarea fizică la contract doar ȋn măsura ȋn care clientul solicită acest lucru;

– modelul de factură de energie electrică a fost simplificat, este aprobat separat de contractele cadru și va fi obligatoriu de implementat de către FUI ȋn relația cu clienții proprii (este permisă o ușoară flexibilitate doar din punct de vedere al formei);

– modelul convenției de consum energie electrică este aprobat separat de contractele cadru, FUI fiind obligați să emită convențiile de consum cu clienții conform acestui model, pe baza datelor înregistrate în ultimii 3 ani;

– sunt prevăzute termene limită pentru transmiterea noii forme de contract/convenție de consum și pentru încheierea acestora; de asemenea, este stabilită o modalitate tacită de încheiere a contractului/convenției de consum cu un client existent, dacă acesta nu își exprimă, ȋntr-un anumit interval de timp de la transmiterea contractului, refuzul de semnare sau o solicitare de modificare.

Contractul cadru pentru clienții casnici prevede clauze de returnare a sumelor care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (Legea nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare) trebuie returnate clientului de către FUI, precizează ANRE. Este prevăzută posibilitatea de alegere de către client a modalității de returnare a sumelor precum și dreptul FUI de a-și recupera costurile aferente transferului sumelor returnate, în cazul în care clientul alege o modalitate de returnare a banilor care implică costuri suplimentare (de ex. comisioane în cazul transferului bancar sau în cazul trimiterilor prin mandat poștal). În cazul în care clientul nu se prezintă ȋn termen pentru ridicarea sumelor de returnat, acestea se vor utiliza de către FUI pentru compensarea facturilor ulterioare de energie electrică emise clientului.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *