Focus pe conferința CRE “Securizarea rețelei inteligente până la 100% regenerabile”

Publicat pe Categorii Energie, Evenimente, Flux energetic, Regenerabile
Prima Pagina Actual Flux energetic Focus pe conferința CRE “Securizarea rețelei inteligente până la 100% regenerabile”

“Securizarea rețelei inteligente până la 100% regenerabile” a fost tema conferinței internaționale, organizată de Centrul Român al Energiei la  București. Peste 70 de specialiști din domeniul energiei, factori de decizie din România și din mai multe țări europene au contribuit la succesul evenimentului, îmbinând opt consorții de cercetare: SUCCES, RESERVE, SOGNO, NRG5, CROSSBOW, WISEGRID, NOBELGRID și DEFENDER.

Opt proiecte specifice privind tehnologia, codurile rețelei și problemele de reglementare și guvernanță pentru SRE au fost dezbătute în prima zi a evenimentului. Cea de-a doua zi a inclus o excursie dedicată a două locații pilot parte a proiectelor menționate mai sus, în județele Buzău – Stâlpu – și Prahova – Ploiești.

Participarea CRE în șase consorții internaționale CD & I în cadrul Programului-cadru Orizont 2020

Corneliu Bodea, Președinte al Asociației Centrului Român al Energiei, a subliniat rolul asociației în inovare și participarea sa în șase consorții internaționale CD & I în cadrul Programului-cadru Orizont 2020, cel mai amplu program de cercetare și inovare al UE. El a prezentat noul program Horizon Europe, un program și mai ambițios, în valoare de 100 de miliarde de euro, concentrându-se pe obiectivele de cercetare aliniate la Acordul de la Paris și cele mai relevante acțiuni și politici UE în domeniul energiei și climei. “Tehnologia este modalitatea corectă de combatere a schimbărilor climatice, cercetarea științifică fiind o condiție prealabilă pentru dezvoltare”, a concluzionat el.

Mihai Păun, vicepreședinte al Centrului Român al Energiei, a prezentat pe scurt principalele subiecte de inovare gestionate de CRE ca partener direct cu membrii săi în cadrul a şase proiecte finanțate de Comisia Europeană începând cu anul 2016: SUCCESS – Securizarea infrastructurilor critice de energie, împreună cu ELECTRICA, RE-SERVE – Regenerabile într-o reţea electrică stabilă, CROSSBOW – Gestionarea trans-frontalieră a energiilor variabile din surse regenerabile și a unităților de stocare care să permită o piață transfrontalieră a comerțului cu ridicata, împreună cu TRANSELECTRICA, WISEGRID – Demonstrația pe scară largă a soluțiilor integrate și a modelelor de afaceri pentru reţeaua inteligentă Europeană, NRG5 – Încurajarea serviciilor de energie inteligentă ca un serviciu (Smart Energy as a Service) prin reţele mobile 5G împreună cu ROMGAZ și SOGNO împreună cu CEZ România și Telekom România. “Obiectivele conferinței sunt: să faciliteze dialogul cu reprezentanții cheie ai industriei și să disemineze soluțiile proiectului SUCCESS pentru securizarea rețelei inteligente cu până la 100% surse regenerabile de energie; să exploreze sinergiile identificate cu alte proiecte H2020 și să consulte părțile interesate cu privire la rezultatele preliminare cu privire la aspectele de reglementare, precum și alte aspecte relevante din perspectiva DSO și TSO, cu accent pe codurile de rețea și rezultatele proiectului RESERVE și nu în ultimul rând pentru a aborda provocările următorului deceniu pentru rețelele de electricitate, reglementare și guvernanță și pentru a oferi perspective și soluții prin proiecte inovatoare și demonstratoare”, a subliniat vicepreședintele CRE în introducerea sa.

Păun a abordat pe scurt propunerea de proiect “MYCITY” – Constanta Lighthouse City, un proiect care cuprinde şase subiecte, inclusiv mobilitatea electrică, integrarea SRE ca VPP, calculul nodurilor inteligente, raspunsul la cerere, recuperarea căldurii şi blockchain. prezentat asociația, companiile membre – 23 de organizații publice și private care activează în sectorul energetic din România, principalele evenimente și activități, precum și implicarea în diplomația energetică prin coordonarea Centrului pentru dialog și cooperare în domeniul proiectelor energetice 16+1 între China și CEEC.

Proiectul SUCCES, scenarii de amenințări/vulnerabilități și soluții pentru infrastructurile critice

Fiona Williams, director de cercetare la Ericsson, a prezentat proiectul SUCCESS, un proiect care dezvoltă scenarii de amenințări și vulnerabilități pentru infrastructurile critice și dezvoltă soluții SUCCESS în legătură cu acestea. Sistemele energetice ale viitorului se concentrează în mod deosebit pe menținerea confidențialității clienților prin implementarea unei arhitecturi de automatizare centrată pe client, prin construirea intimităţii, a securității, a rezilienței și a supraviețuirii în întregul proiect de infrastructură critică și prin satisfacerea nevoilor autorităților și operatorilor IC, toate componente cheie ale proiectului SUCCESS.

Noul contor inteligent New-Generation Open Real-Time Smart Meter – NORM

Mihai Sănduleac, director tehnic al proiectului SUCCESS la CRE, a prezentat noul contor inteligent New-Generation Open Real-Time Smart Meter – NORM, ca element central pentru întregul proiect. “NORM își propune să asigure nodurile finale ale sistemului energetic oferind în același timp servicii inovatoare într-o rețea centrată pe client”, a explicat dl SĂNDULEAC.

“NORM este dezvoltat pornind de la ideea românească a arhitecturii contorului intelligent Unbundled Smart Meter (USM), dezvoltată inițial în proiectul H2020 Nobel Grid, care a fost îmbogățită în proiectul SUCCESS – împreună cu Universitatea RWTH și alți parteneri de proiect, pentru a încorpora un PMU cu costuri reduse și caracteristici de securitate ridicate”, a adăugat el, subliniind înainte de a concluziona că “USM și NORM sunt, de asemenea, concepte cheie pentru dezvoltarea de noi funcționalități, cum ar fi tehnologia blockchain, pentru a fi utilizate în proiectul NRG5 H2020”. Prezentarea a arătat rezultatele testelor din teren din România și Italia, evidențiind noi tehnici de monitorizare a coerenței rețelei și detectarea posibilelor intruziuni cibernetice care ar putea fi atenuate la diferite niveluri, bazate pe analiza datelor din teren conforme cu GDPR.

Calea către securitatea fizico-cibernetică 5G a rețelelor inteligente

Giampaolo Fiorentino, șef de Unitate la Engineering Ingegneria Informatica Italia, a prezentat calea către securitatea fizico-cibernetică 5G a rețelelor inteligente, traiectoria de inovare a proiectelor SUCCESS, DEFENCER și NRG5. În plus față de prezentarea doamnei Williams, dl. Fiorentino a prezentat abordarea holistică a securității infrastructurii critice a SUCCESS, și anume securitatea în sistemele de management al IC, securitatea în comunicații și securitatea echipamentelor de teren. De asemenea, au fost prezentate principalele obiective, provocări și componente cheie ale proiectelor DEFENDER și NRG5.

Tehnologiei blockchain

Ioannis Vlachos, specialist in domeniul rețelelor inteligente și blockchain la ICCS, a prezentat o imagine de ansamblu a tehnologiei blockchain, aplicațiile și utilizările sale în sectorul energetic, viitorul fiind evidențiat de cei 4D, descentralizarea, digitalizarea, decarbonizarea și democratizarea.

Impactul proiectului RESERVE asupra sectorului energetic

Mihai Păun a prezentat în continuare viziunea, obiectivele, rezultatele preliminare și impactul proiectului RESERVE asupra sectorului energetic. Obiectivul strategic RESERVE este de a permite pătrunderea până la 100% a SRE prin dezvoltarea unor abordări inovatoare de automatizare la nivel de sistem, bazate pe o ofertă de servicii inovatoare, la un nivel apropiat de nivelul de maturitate al pieței, sprijinirea acestora prin validarea conceptelor și a politicilor folosind o infrastructura europeană de simulare în timp real și ancorarea abordării cu principalele sectoare din Europa și mai departe.

Ion Dumitru, director al Departamentului pentru Promovarea SRE la ANRE, a prezentat problemele de reglementare și juridice pentru SRE, oferind o imagine de ansamblu a cadrelor europene și naționale, rezultatele privind promovarea SRE, precum și perspectivele de viitor pentru integrarea SRE.

Proiectul SOGNO

Fiona Williams a prezentat în continuare proiectul SOGNO, viziunea, obiectivele, rezultatele preliminare și impactul asupra sectorului energetic. Soluțiile SOGNO pentru virtualizarea automatizării substațiilor includ soluții de control bazate pe date de învățare profunde (deep-learning), analize de date, accelerator IoT și niveluri de conectivitate. În ceea ce privește cazurile de utilizare, doamna Williams a menționat optimizarea operațiunilor pentru utilități, întreținerea preventivă automată, siguranţă și securitate din perspectiva restaurării și a rezilienței rețelei, precum și a energiei verzi și a orașelor inteligente. În ceea ce privește impactul strategic al proiectului, SOGNO se concentrează pe trei sectoare principale: Societatea – permite furnizarea stabilă de energie, bazată pe până la 100% SRE, Economie și Integrare.

Vizită tehnică la site-urile principale ale procesului SUCCESS din România

În a doua zi a evenimentului a fost organizată o excursie la două situri pilot în cadrul proiectelor SUCCESS în județele Buzău – Stâlpu și Prahova – Ploiești. Vizita a fost co-organizată și găzduită de Grupul EXIMPROD – membru al CRE și viitorul partener al consortiului SUCCESS, împreună cu CRE și Electrica, membru fondator al Asociației Profesionale CRE.

Mai mult de 30 de delegați ai partenerilor din cadrul consorțiului SUCCESS au luat parte la vizita tehnică organizată la site-urile principale ale procesului SUCCESS din România. Alte 14 organizații reprezentative din Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Suedia, Finlanda, Grecia și Belgia lucrează împreună cu CRE pentru punerea în aplicare a proiectului SUCCESS, înainte de sfârșitul anului 2018. Asociația CRE a preluat un rol important, cu membrii săi ELECTRICA SA și Grupul EXIMPROD, în implementarea și managementul proiectului pilot românesc în cadrul SUCCESS”.

“CRE contribuie în mod activ la implementarea acestui proiect în calitate de coordonator al activităților dedicate dezvoltării conceptului de nouă generație inteligentă-NORM New Generation Open Real Time Smart Meter)”, a explicat prof. Mihai Sănduleac, introducând pe scurt detaliile tehnice ale aplicației SUCCESS în Parcul PV din Stâlpu. “Acest tip de contor integrează unitatea de măsurare a fazorului (Phasor Measurement Unit – PMU, tehnologia PUF (Physical Unclonable Function) și cel mai înalt nivel de securitate a informațiilor”, a continuat el.

Implementat cu alte caracteristici din zona de integrare și comunicații a echipamentelor, numită SMG (Smart Meter Gateway), soluția propusă de Consorțiul proiectului SUCCESS este o extensie a conceptului de contor Unbundled Smart Meter (USM).

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *