Furnizorii de energie s-au trezit cu avertismente de la ANRE pe motiv că nu au inclus veniturile din vânzarea certificatelor verzi și contravaloarea contribuției de cogenerare, facturate clienților finali, în valoarea cifrei de afaceri din perioada 2017-2019

Publicat pe Categorii Business, Exclusiv, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Business Furnizare / Distributie / Transport Furnizorii de energie s-au trezit cu avertismente de la ANRE pe motiv că nu au inclus veniturile din vânzarea certificatelor verzi și contravaloarea contribuției de cogenerare, facturate clienților finali, în valoarea cifrei de afaceri din perioada 2017-2019
  • Nemulțumiți de faptul că sunt tratați ca niște evazioniști, furnizorii sunt pregătiți să facă plângeri în instanță în cazul în care ANRE va veni și cu sancțiuni, potrivit surselor noastre

De la începutul lunii, furnizorii de energie electrică s-au trezit cu avertismente de la ANRE. Surse din piața energiei ne-au spus că este vorba de sute de avertismente trimise de ANRE titularilor de licențe de furnizare de energie energie electrică  pe motiv că “nu au inclus veniturile obținute din vânzarea  certificatelor verzi și contravaloarea contribuției de  cogenerare de înaltă eficiență, facturate clienților finali,  în valoarea cifrei de afaceri, încălcând astfel prevederi legale în vigoare”.

În urma avertismentelor, operatorii trebuie să transmită, într-un termen de 15 zile, valoarile cifrei de afaceri din perioada 2017-2019,  care stau la baza cuantumului contribuțiilor bănești către ANRE, care să includă și cele două componente. Potrivit surselor noastre, situația se prezintă astfel: unii operatorii au transmis raportări la ANRE în care au inclus veniturile obținute din vânzarea certificatelor verzi facturate clienților finali și valoarea  taxei de cogenerare în cifra de afacerii, alții au inclus doar o componetă și sunt mulți furnizori care nu au inclus nici una din cele două componente.

Furnizorii de energie au fost înștiințați de Autoritate că au încălcat prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale pentru că pe durata de valabilitate a licențelor nu au pus la dispoziție ANRE informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activitității acestora, faptele constituiind contravenție. Aceștia au obligația legală de a transmite ANRE date complete și corecte referitoare la valoarea cifrei de afaceri realizate din desfășurarea activității  licențiate în domeniul energiei electrice, bază de calcul pentru contribuția datorată Autorității.

Iată explicațiile transmise de ANRE operatorilor: Conform legii 220/2008, sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile este partea cu care se reduc costurile producătorilor de energie din surse regenerabile pentru energia produsă și livrată, respectiv partea cu care creste prețul de vânzare al energiei electrice de la furnizori la clientul final. Astfel, contravaloarea certificatelor verzi este o componentă a prețului de vânzare al energiei electrice, iar veniturile astfel obținute intră în cifra de afaceri și constituie bază de calcul a contribuției bănești perceputa anual de ANRE.

Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență este definită ca fiind tariful unitar exprimat în lei/MWh, plătit lunar de fiecare consumator în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă. Furnziorii au obligația legală de a factura lunar și evidenția distinct contribuția de cogenerare în facturile consumatorilor.

Certificatele verzi și contribuția de cogenerare sunt parte a contravalorii livrăriii de energie electrică și sunt facturate conusmatorilor finali împreună cu energia electrică aferentă. Alături de celelalte elemente din facturi – energie activă, servicii de transport și distribuție, contravaloarea certificatelor verzi și contribuția de cogenerare este inclusă în baza de impozitare a TVA. În acest context, cele două fac parte din contravaloarea livrării de bunuri și intră în prețul bunului, iar veniturile obținute sunt din vânzare de bunuri (energia electrică este considerată bun corporal mobil și este inclusă în cifra de afaceri netă).

Cifra de afaceri netă înseamnă sumele obținute din vânzarea de produse și prestări de servicii după deducerea reducerilor comerciale și a TVA și altor impozite direct legate de cifra de afaceri, conform reglementărilor contabile privind situațiile financiare.

Nemulțumiți de faptul că sunt tratați ca niște evazioniști, furnizorii sunt pregătiți să facă plângeri în instanță în cazul în care ANRE va veni și cu sancțiuni, potrivit surselor noastre.

În 2019, la cererea operatorilor, ANRE a operat modificări la metodologie, în cazul furnizorilor și traderilor  contribuția bănească de 2%, stabilită prin OUG 114, să se aplice doar la cifra de afaceri pentru activitatea de bază, respectiv de furnizare, nu și pentru transport, distribuţie etc. În factura de energie electrică precepută de furnizor, se regăsesc pe lângă prețul energiei achiziționate pe bursă și costurile pentru activitatea de furnizare, tarifele de transport, distribuţie, servicii de sistem, bonusul de cogenerare, certificatele verzi, TVA, accize.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.