Ministerul Energiei și ANRE, competiție pentru reglementări după liberalizare. Ce e obligație în OUG, este opțional în Ordinul ANRE: Furnizorii de Ultimă Instanță vor aplica clienților casnici o reducere comercială timp de 6 luni

Publicat pe Categorii Exclusiv, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Ministerul Energiei și ANRE, competiție pentru reglementări după liberalizare. Ce e obligație în OUG, este opțional în Ordinul ANRE: Furnizorii de Ultimă Instanță vor aplica clienților casnici o reducere comercială timp de 6 luni
  • OUG sau Ordin ANRE, aceasta este întrebarea? Ministerul Energiei și ANRE  vor acum să rezolve situația a 5.700.000 de clienți casnici după liberalizare
  • Noi obligații pentru FUI, amenzi de  0,5% până la 1% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piaţa concurenţială de energie
  • Perioada în care consumatorii casnici care erau în regim reglementat îşi pot alege o oferă în piaţa concurenţială de la furnizorul lor, prelungită până la 30 iunie

Ministerul Energiei și ANRE se iau la întrecere să rezolve din problemele românilor – consumatori casnici iscate ca urmare a liberalizării complete a pieței de energie electrică. Este gata un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sprijinirea consumatorilor casnici de energie electrică în contextul liberalizării pieței de energie electrică și eliminării prețurilor reglementate pentru energia electrică, cu semnătura ministrului Virgil Popescu, dar care nu este public. ANRE în schimb a și publicat, pe site-ul propriu, ca document de discuție, un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță şi pentru modificarea și completarea Contractului – cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 88/2015.

Din circa 5.700.000 de clienți casnici, care aveau încheiate contracte reglementate de energie electrică la finalul anului 2020, doar o mică parte au fost interesați de alegerea unei oferte pe piața concurențială de energie electrică, iar cei care au exprimat interes în acest sens s-au confruntat cu dificultăți atât privind analiza ofertelor din piața, cât și în ceea ce privește contactarea potențialilor furnizori, precizează ANRE în nota de fundamentare a proiectului de ordin.

Am parcurs ambele acte normative și spre deosebire de OUG unde este obligatoriu, proiectul de Ordin al ANRE introducere posibilitatea pentru FUI să aplice clienților o reducere comercială care să acopere diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 și prețul din oferta concurențială transmisă, în acest fel clientul casnic putând să beneficieze în totalitate de cel mai bun preț concurențial al furnizorului.

Ce prevede OUG, care modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (completări la  Articolul 53)

  • În contextul procesului de liberalizare a pieței energiei electrice și a eliminării tarifelor reglementate începând cu 1 ianuarie 2021, furnizorii de ultimă instanṭă au obligatia de a facture consumul de energie electrică realizat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 de către clienții casnici din portofoliu la un preṭ egal cu minimul dintre preṭul din oferta de serviciu universal ṣi preṭul din oferta concurenṭială, cu valoarea cea mai mică a respectivului furnizor, valabile la 1 ianuarie 2021.
  • Se interzice includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună în oferta concurenṭială, care trebuie să includă preṭul de furnizare a energiei electrice active, precum și tarifele reglementate pentru servicii.
  • Furnizorii de ultimă instanṭă au obligaṭia de a comunica clienṭilor casnici din portofoliu, în perioada 1 februarie – 30 iunie 2021, oferta de serviciu universal, precum și ofertele concurențiale cele mai adecvate profilului de consum al clientului, care vor conṭine valorile tuturor elementelor ce intră în calculul valorii facturii, valori în vigoare la data comunicarii.
  • FUI au obligaṭia de a informa lunar, cubună credință, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie 2021, clienții casnici și beneficiarii de serviciu universal din portofoliul propriu, cu privire la ofertele concurenṭiale proprii aplicabile și la dreptul de a încheia un contract pe piaṭa concurenṭială cu orice furnizor licenṭiat.

Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienṭilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenṭial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie  electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către FUI cu un preṭ egal cu preṭul din oferta de serviciu universal în vigoare, sub condiția îndeplinirii obligației de a continua să-și informeze lunar, până la sfârșitul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenṭiale proprii aplicabile ṣi la dreptul de a încheia un contract pe piaṭa concurenṭială cu orice furnizor licenṭiat.

ANRE, obligată să deruleze campanii de informare pe parcursul întregului an 2021

Potrivit OUG,  Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei are obligația de a derula, pe parcursul întregului an 2021, campanii de informare care să vizeze informarea consumatorilor cu privire la exercitarea dreptului de a-și alege furnizorul de energie electrică și la avantajele furnizării energiei electrice în regim concurentțal, cu sublinierea dreptului oricărui consumator casnic de a încheia contract cu orice furnizor licenṭiat, fără niciun impediment din partea actualului furnizor.

Dacă nu respectă obligațiile prevăzute la art.53 din OUG, FUI vor fi amendați cu  0,5% până la 1% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piaţa concurenţială de energie, din anul financiar anterior sancţionării.

Ce prevede proiectul de Ordin ANRE

– prelungirea perioadei de informare a clienților casnici de către FUI cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică, precum și a termenului în care consumatorii casnici pot alege oferta de furnizare aplicabilă de la data de 1 ianuarie 2021 pe toată durata anului 2021;

Obligații pentru FUI:

– să transmită lunar clienților care nu au încheiat un contract concurențial și oferta concurențială cu cel mai mic preț, care nu include componentă fixă, din portofoliul lor de oferte. În acest mod, se asigură informarea și protecția consumatorului, acesta având acces direct la oferta cu prețul cel mai mic;

– de a transmite lunar, cu bună credință, clienților casnici, pentru perioada ianuarie-iunie 2021 împreună cu informarea a unui Formular de selecție ofertă prin care clientul poate alege direct oferta concurențială primită, transmiterea formularului constituind o obligație contractuală pentru ambele părți. Ulterior, furnizorul are obligația ca, odată cu prima factură  transmisă clientului după data primirii formularului de selecție completat, să transmită acestuia o copie a contractului de furnizare a energiei electrice semnat de către furnizor;

– să transmită clienților din portofoliu în perioada mai-iunie oferta de serviciu universal aplicabilă cu data de 01.07.2021 cu valabilitate de 12 luni.

Spre deosebire de OUG unde este obligatoriu, proiectul de Ordin al ANRE introducere posibilitatea pentru FUI să aplice clienților o reducere comercială care să acopere diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 și prețul din oferta concurențială transmisă, în acest fel clientul casnic putând să beneficieze în totalitate de cel mai bun preț concurențial al furnizorului.

În scopul asigurării protecției consumatorilor și în vederea asigurării unor mecanisme nediscriminatorii, se oferă în aceeași perioadă, oricărui furnizor care încheie cu clienții contracte concurențiale, posibilitatea să acorde acestora o reducere care să permită recuperarea diferenței față de prețul din oferta de serviciu universal începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la data încheierii contractului concurențial.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *