Noul Cod al rețelei de gaze este gata și nu prea! Consultare publică până la 31 iulie și alte dezbateri la ANRE

Publicat pe Categorii Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Noul Cod al rețelei de gaze este gata și nu prea! Consultare publică până la 31 iulie și alte dezbateri la ANRE

Un nou Cod al rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale este pregătit de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. Un proiect de Ordin ANRE referitor la implementarea unui sistem intrare/ieșire pe piața gazelor naturale din România și a prevederilor codurilor de rețea europene este, din nou, în proces de consultare publică, până la data de 31 iulie 2018. Ulterior, va avea loc o ședință la ANRE, în cadrul căreia se vor discuta observațiile și propunerile formulate pe marginea documentului.

De un nou cod al rețelei de gaze se discută de ani buni. Potrivit expertului în domeniul gazelor naturale Dumitru Chisăliță, experiențele eșuate pe parcursul a 10 ani cu implementarea Codului Rețelei au costat peste 50 milioane euro. Este important să se analizeze toate implicațiile lansării pe piață a unui nou Cod de Rețea, pentru a preveni experiența neplăcută a ultimilor ani, a realiza un set de reguli care să aducă plus-valoare și mai ales de a nu mai crește inutil facturile la consumatorii finali, a subliniat Chisăliță.

Iată că ANRE prezintă, din nou, Ordinul referitor la implementarea unui sistem intrare/ieșire pe piața gazelor naturale din România. Utilizatorii rețelei de gaze vor avea posibilitatea de a rezerva independent, capacitatea pe puncte de intrare în SNT și pe puncte de ieșire din SNT, în scopul consolidării concurenței prin crearea de piețe angro lichide de gaze naturale. Ei vor încheia, separat, atât contracte de transport al gazelor naturale aferente punctelor de intrare în SNT, cât și contracte de transport al gazelor naturale aferente punctelor de ieșire în SNT. ANRE implementează un sistem intrare/ieșire complet funcțional și aliniat cadrului de reglementare europeană.

Noul Cod al rețelei prevede un punct virtual de tranzacționare (PVT), care permite efectuarea transferurilor drepturilor de proprietate a gazelor naturale în mod independent de localizarea acestora în SNT. În acest scop, platformele de tranzacționare vor fi conectate la PVT. Potrivit proiectului de Ordin ANRE, accesul la PVT este nerestricționat și se acordă în baza unor contracte de echilibrare încheiate între participanții la piața gazelor naturale și operatorul sistemului de transport, precum și în baza unor acorduri bilaterale încheiate nediscriminatoriu între operatorul sistemului de transport și operatorii platformelor de tranzacționare;

Același Ordin stabilește atribuțiile și responsabilitațile operatorului de transport și de sistem al gazelor naturale, în calitate de operator al PVT, precum și regulile de acces și de utilizare a PVT.

Totodată, au fost stabilite noile reguli referitoare la desfășurarea proceselor comerciale în diferitele puncte de intrare/ieșire în/din SNT. Potrivit ANRE, un caracter de noutate îl reprezintă virtualizarea tuturor punctelor de intrare/ieșire în/din SNT, capacitatea tehnică a fiecărui punct virtual fiind calculată prin însumarea capacităților tehnice a punctelor fizice din care este compus.

În Codul rețelei sunt descrise produsele de capacitate oferite de operatorul de transport și de sistem (anuală, trimestrială, lunară, zilnică și intra-zilnică) și modul în care acestea pot fi solicitate și contractate;

Alte modificări cu caracter de noutate, prezentate de ANRE în nota de fundamentare a proiectului de ordin destinat Codului rețelei de gaz:

  • capacitatea în punctele de intrare în SNT poate fi rezervată doar de către producătorul titular al punctului virtual sau de către operatorul terț desemnat de către acesta;
  • s-a introdus contul de echilibrare operațională la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană;
  • pe punctele virtuale de ieșire spre sistemele de distribuție, capacitatea este rezervată pe termen annual într-un cuantum care să acopere necesitățile maxime de consum ale tuturor clienților finali conectați la sistemele de distribuție. Capacitatea rezervată de fiecare utilizator al rețelei se determină de către operatorul de distribuție prin împărțirea cuantumului total al capacității rezervate pe punctul virtual aferent fiecărui operator de distribuție, în funcție de ponderea capacității utilizate, în anul calendaristic anterior, de clienții finali aflați în portofoliul respectivului utilizator al rețelei la data de începere a perioadei de rezervare, din totalul capacității utilizate în punctul virtual aferent operatorului de distribuție, în aceeași perioadă;
  • au fost stabilite principiile pieței principale și ale pieței secundare de capacitate precum și modalitățile de tranzacționare a capacităților pe aceste piețe. Conform acestor principii, utilizatorul de rețea poate să transfere către alţi utilizatori de rețea fie dreptul de utilizare a capacităţii rezervate, fie să transfere complet drepturile și obligațiile ce decurg din contractul de transport;
  • în cazul înregistrării unor congestii contractuale a fost prevăzută retragerea, prin mecanismul „utilizează sau pierde”, a capacității rezervate și neutilizate de către utilizatorii de rețea pe o perioadă semnificativă de timp, de către operatorul de transport și de sistem;
  • referitor la echilibrarea SNT, au fost stabilite informațiile ce vor fi publicate de operatorul de transport și de sistem în vederea echilibrării de către utilizatorul de rețea a portofoliului propriu. independent de localizarea în sistem”.

Dezbateri privind necesitatea implementării în cadrul Codului rețelei pentru SNT a mecanismului de rezervare a capacității de transport separat, pe puncte de intrare în SNT și/sau puncte de ieșire din SNT, și utilizarea unui punct virtual central de tranzacționare (mecanismul entry/exit cu PVT) au fost demarate în vara anului trecut. La inițiativa Ministerului Energiei, a avut loc o întâlnire de lucru având ca subiect ”Implementarea regulilor pieței gaziere U.E., cu accent pe codurile de rețea pe piața gazieră din România”, întâlnire la care au participat și reprezentanții ai DG-Energy, ACER, ENTSOG, EFET, ANRE și S.N.T.G.N. Transgaz, se precizează într-un document al ANRE.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *