Regenerabilii, îngropați! Cotă  obligatorie de certificate verzi pe 2017, redusă la 8,3%

Publicat pe Categorii Energie, Flux energetic, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Regenerabilii, îngropați! Cotă  obligatorie de certificate verzi pe 2017, redusă la 8,3%
  • ANRE admite, într-o Scrisoare adresată Ministerului Energiei, că această cotă bagă investitorii în insolvență, dar pasează problema la Ministerul Energiei
  • Există și o a doua propunere de cotă, de 12,3% pentru 2017. Condiția: să se modifice urgent Legea 220

 Surpriză de proporții pentru investitorii din sectorul regenerabilelor. După ce au solicitat autorităților, la modul imperios, în nenumărate rânduri, creșterea obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile pentru salvarea sectorului regenerabilelor, aceștia constată acum că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei –ANRE  propune pentru anul 2017 o cotă cu mult redusă, de  8,3% . „Cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017 a rezultat ca fiind egală cu 8,3% din consumul final brut de energie electrică. Menționăm faptul că prin considerarea nivelului cantității de energie electrică exceptată a marilor consumatori electro-intensivi ca urmare a acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015 și a celor în curs de emitere în perioada 2016 – 2017, impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali va crește pentru consumatorii finali neexceptați ajungând la valori cuprinse între 42 lei/MWh și 43 lei/MWh, care corespund unor consumuri exceptate între 8000 GWh și 9000 GWh”, se precizează în Nota ANRE privind cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017, publicată pe site-ul instituției.

grup - eoliene

După trei ani la rând în care cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie a fost menținută la nivele scăzute, ANRE lovește dramatic investițiile din sectorul regenerabilelor prin această cotă propusă de 8,3 %, comparativ cu 12,15% în 2016 , respectiv 17% cât s-a prevăzut inițial în Legea 220/2008, lege în baza căreia s-au făcut toate investițiile din sector, reclamă investitorii din domeniu, care se declară uimiți și îngrijorați de propunerea Autorității. Potrivit acestora, decizia ANRE va aduce faliment în masă garantat în industria energiei regenerabile.

Martin Moise, PATRES: Practic, ANRE a hotărât că România nu are nevoie de energie regenerabilă și mai bine băgăm toți producătorii anul viitor în faliment

„Pentru noi această veste a venit ca un șoc. Practic, ANRE a hotărât ieri că România nu are nevoie de energie regenerabilă și mai bine băgăm toți producătorii anul viitor în faliment. Când s-au făcut investițiile, legea 220 prevedea o cotă care urma să crească an de an până la 20%. În 2014 trebuia să avem 15% și am avut 11.1%, în 2015 trebuia să avem 16%, am avut 11.9%, în 2016 – 17% și avem 12.15%. După ce timp de 3 ani de zile statul nu și-a respectat promisiunea, veniturile producătorilor au tot scăzut și au ajuns deja sub limita de suportabilitate, pentru anul viitor se prefigurează o cotă de 8.3% față de 18% cât era prevăzut în legea inițială în baza căreia în România s-au investit peste 8 miliarde de euro…Deja azi avem un excedent în piață de peste 6 milioane de certificate verzi și peste jumatate de milion au expirat – așteptarea legitimă a investitorilor era ca statul măcar în ceasul al doisprezecelea să remedieze situația. În mod total contrar, situația merge din groaznic în catastrofal, se prefigurează ca la anul gradul de acoperire al cotei va fi de doar 45% fără a lua în calcul excedentul mai sus menționat (dacă luăm în calcul și excedentul gradul de acoperire scade la 30%). Astfel, România ajunge în situația ridicolă prin care spune că susține energia regenerabilă când în realitate susține doar o treime din producție”, susține Martin Moise, PrimVicepreședinte al PATRES (Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România).

Soarta regenerabilelor  se decide la Ministerul Energiei. Cota obligatorie de certificate verzi ar putea fi de 12,3% pentru 2017 dacă se modifică urgent Legea 220

Nota ANRE vine de data aceasta însoțită de o Scrisoare de înștiințare adresată de președintele Niculae Havrileț ministrului Energiei, Victor Grigorescu, în care se apreciază că „prin stabilirea cotei obligatorii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi la nivelul de 8,3%, schema de promovare prin certificate verzi riscă să nu mai contribuie la atingerea obiectivului național în anul 2020 de 24% energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie, ca urmare a posibilei reduceri a veniturilor producătorilor de E-SRE și, pe cale de consecință, la creșterea riscului de intrare a acestora în insolvență”. ANRE admite astfel că o cotă redusă la 8,3% bagă investitorii în insolvență, dar pasează problema la Ministerul Energiei.

Ca urmare, reprezentanții Autorității propun în conținutul adresei respective, spre analiză, două posibile variante de stabilire ale cotei obligatorii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în anul 2017, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cea de-a doua propunere este o cotă de 12,3% pentru 2017, care – spun reprezentanții ANRE – se poate stabili dacă se elimină influența unor prevederi ale cadrului legal actual. Pratic, Ministerul Energiei ar trebui să vină urgent cu propunerea de modificare a Legii 220. În scrisoarea ANRE, se menționează că  stabilirea unei cote de 12,3% s-a făcut tot prin menținerea impactului mediu al certificatelor verzi în factura consumatorilor finali la valoarea de 35 lei/MWh, astfel încât impactul în factura consumatorului final de energie neexceptat să fie unul suportabil – 43 lei/MWH (acesta corespunde unui consum maxim de energie exceptată de 9TWH).

În opinia reprezentantului PATRES, Martin Moise,  propunerea ANRE de a crește eventual cota la 12.3 % prin modificarea legii este „și mai ridicolă în sensul continuării amânării certificatelor verzi conform OUG 57 până la final de 2017”. Chiar și cu o astfel de propunere s-ar ajunge la un grad de acoperire de doar 68% fără a ține cont de excedentul existent deja în piață. Dacă îl cuantificăm și pe acesta ajungem la un grad de acoperire de sub 50% – adică tot dezastru complet, tot o formă fără fond, spune Martin Moise.

Referitor la modificarea Legii 220, din adresa ANRE reiese că există intenția Ministerului Energiei este, pe de o parte, de a stabiliza veniturile producătorilor de E-SRE, iar pe de altă parte de a menține impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali la o valoare suportabilă prin relaxarea perioadei de recuperare a certificatelor amânate pe o perioadă de cel puțin dublă a perioadei de recuperare coroborat cu continuarea amânării certificatelor verzi până la 31.12.2017 pentru centralele eoliene, solare și hidroelectrice noi.

Calculul ANRE pentru cota propusă pe 2017

Potrivit Notei ANRE, cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi in anul 2017 a fost calculată, luându-se în considerare gradul de realizare a obiectivului national și impactul certificatelor verzi în factura de energie a consumatorului final. “În conformitate cu ultimul Raport de progres al României pentru anii 2013 și 2014, elaborat de Ministerul Economiei <ponderile globale de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie din cei doi ani de raportare, respectiv 25,13% şi 26,27%, depăşesc în mod semnificativ ponderea stabilită pentru traiectoria orientativă la nivelul anilor 2013/2014 de 19,66%>. Astfel, se constată că ponderea energiei din surse regenerabile din cel mai recent an raportat, anul 2014, are cel puțin valoarea stabilită in traiectoria orientativă pentru anul 2014”, menționează ANRE.

Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică  in anul 2017 se va menține constant la nivelul celui considerat pentru anul 2016, respectiv de 35 lei/MWh,  potrivit Notei vizate.

Conform unei analizei efectuate în prima decadă a lunii iunie 2016, pe baza autorizațiilor de înființare acordate cu punere în funcțiune in anul 2016, ANRE estimează instalarea până la finele anului  2016 a unor capacități de producere E-SRE totalizând circa 574 MW. Pentru anul 2017 nu au fost considerate capacități noi de producere E-SRE având în vedere faptul că sistemul de promovare prin certificate verzi se aplică pentru centralele electrice puse în funcțiune până la sfârșitul anului 2016. Se ajunge astfel, estimativ, la acreditarea până la sfârșitul anului 2016 a unei capacități instalate totale de circa 5292 MW, potrivit ANRE.

În nota instituției se mai precizează că prețul mediu estimat al certificatelor verzi în anul 2017 pe piața de certificatelor verzi s-a considerat a fi prețul minim de tranzacționare a certificatului verde legal stabilit pentru anul 2016. Pentru consumul final de energie electrică considerat în anul 2017 s-a pornit de la consumul final de energie electrică realizat la nivelul anului 2015, la care s-a avut în vedere tendința de evoluție publicată pe site-ul Institutului Național de Statistică pentru primele patru luni ale anului 2016, prin considerarea în calcul a unei creșteri de 2% față de 2015, respectiv o creștere de 1% pentru consumul final de energie electrică al anului 2017 față de valoarea estimată pentru anul 2016.

Efectele imediate estimate de PATRES dacă Guvernul aprobă cota propusă de ANRE:

          faliment masiv al industriei urmat de multe închideri de capacități de producție;

          dupa ce capacitățile se vor închide, foarte probabil România nu își va mai atinge țintele obligatorii pentru 2020;

          dacă energia regenerabilă se reduce masiv în mixul energetic, prețul pentru consumatorul final va crește puternic;

  –        pierderea totală a credibilității României în fața investitorilor din orice domeniu, ca și stat sigur și atractiv pentru investitii;  

–          creșterea masivă a comisioanelor din piața de certificate verzi, cât și a distorsiunilor din piața de energie.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.