SAPE a achiziționat Centrala Electrică Fotovoltaică Dârzari, cu o capacitate de 5 MW. Neavând personal calificat, are nevoie de servicii de furnizare a energiei, de consultanță în domeniul tranzacționării energiei și de asistență la tranzacționarea certificatelor verzi

Publicat pe Categorii Business, Esential, Exclusiv, Semnal
Prima Pagina Actual Esential SAPE a achiziționat Centrala Electrică Fotovoltaică Dârzari, cu o capacitate de 5 MW. Neavând personal calificat, are nevoie de servicii de furnizare a energiei, de consultanță în domeniul tranzacționării energiei și de asistență la tranzacționarea certificatelor verzi

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie a achiziționat, în decembrie 2020,  Centrala Electrică Fotovoltaică Dârzari, comuna Valea Călugărească,  jud. Prahova, cu o capacitate de circa 5 MW. SAPE este astfel producător de energie electrică, exploatarea comercială a centralei presupunând participarea societății la Piața angro de energie electrică – cadrul organizat de tranzacționare a energiei și a serviciilor asociate.

În februarie, ANRE a acordat SAPE licență pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice. În primăvara anului trecut, în urma modificării Actului Constitutiv, SAPE a primit puteri sporite și activități suplimentare, respectiv  să dobândească acțiuni la societăți și să le administreze, dar și să comercializeze energie electrică.

Neavând personal calificat/pregătit/cu experiență în domeniu, SAPE anunță achiziționarea de servicii de furnizare a energiei electrice la locul/locurile de consum,  precum si asigurarea transportului și distribuției energiei electrice pentru Parcul Centrala Electrică Fotovoltaică Dârvari începând cu data de 29.04.2021, pe perioada unui an. Valoarea estimată fără TVA este 120.000 lei, conform anunțului SAPE.

Furnizorul va realiza pentru SAPE următoarele servicii:

 • estimarea producției orare de energie care va fi realizată de către Centrala electrică Dârvari, operată de Beneficiar, pentru zilele următoare;
 • operarea platformei electronice a Pieței Pentru Ziua Următoare (PZU) în vederea tranzacționării energiei electrice estimate a fi produsă și realizarea comunicărilor cu PZU astfel încât poziția netă contractată a SAPE să fie echilibrată;
 • operarea platformei electronice a Pieței Intrazilnice (IZ) pentru a obține o optimizare a veniturilor;
 • comunicarea cu Partea Responsabilă cu Echilibrarea;
 • realizarea unui raport zilnic privind cantitățile și sumele trazacționate după închiderea pieței, precum și a unui raport lunar referitor la cantitățile de energie electrică produse, prognozate și tranzacționate pe piețele centralizate;
 • comunicarea cu dispecerul și transmiterea zilnică a notificărilor privind cantitățile orare estimate a fi produse în ziua următoare.

De asemenea, SAPE achiziționează servicii de consultanță în domeniul tranzacționării energiei electrice produse de CEF Dârvari, pentru care se  oferă  130.000 lei.

În plus, SAPE are nevoie de servicii de asistență la tranzacționarea certificatelor verzi pentru Parcul ”Centrala Electrică Fotovoltaică” Dârvari, conform legislației în vigoare. Valoarea estimată fără TVA este de 110.000 lei.

Serviciile vor consta în:

 • conducerea și gestionarea procesului de tranzacționare conform legislației în vigoare a energiei electrice și a certificatelor verzi produse de centrala Dârvari;
 • întocmirea ofertelor de vânzare de energie electrică și certificate verzi asociate și transmiterea acestora către Piața Centralizată pentru Energia Electrică din Surse Regenerabile Susținută prin Certificate Verzi (PCE – ESRE – CV), administrată de OPCOM;
 • urmărirea corelării ofertelor la finalul fiecărei sesiuni de tranzacționare;
 • întocmirea contractului bilateral de vânzare-cumpărare a energiei electrice din surse regenerabile susținută prin certificate verzi încheiat dupa rezultatul sesiunii de licitație;
 • urmărirea încasărilor din vânzarea CV în urma procesului de facturare și transmitearea către OPCOM a Confirmarii de încasare.

Centrala solară Dârvari a fost operată de către firma Foto Solar SRL și controlată 100% de o altă societate locală, Mag Eco Development SRL, la care asociați erau 2 companii italienești, AG Investments SRL (99,995%) și Gemma Investments SRL (0,005%), potrivit Profit.ro

SAPE, ce are ca acţionar unic Statul Romȃn, prin Ministerul Energiei, are ca activitate principală administrarea participațiilor minoritare pe care statul român le deține în unele societăți din domeniul energiei electrice și ca obiectiv eficientizarea activității, respectiv implicarea în investiții viabile și profitabile în domeniul energetic din România.  În urma divizării Electrica, SAPE a preluat și adminstrează următoarele participații: E – Distributie Dobrogea SA = 24.90%; E – Distributie Banat SA = 24.87%; ENEL Energie SA = 37,00%; E – Distributie Muntenia SA = 10,00%; ENEL Energie Muntenia SA = 10,00%; Electrica Soluziona SA = 49,00%; Bursa Română de Mărfuri = 0,58%; Hidro Tarnița S.A. = 99,36%.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *