ANRE modifică regulile privind piețele centralizate de gaze naturale și demarează un nou proces de consultare publică. Se oferă posibilitatea tranzacţionării în valută

Publicat pe Categorii Info Bursier, Petrol si gaze
Prima Pagina Info Info Bursier ANRE modifică regulile privind piețele centralizate de gaze naturale și demarează un nou proces de consultare publică. Se oferă posibilitatea tranzacţionării în valută

La solicitarea operatorilor, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE modifică regulile privind piețele centralizate de gaze naturale, oferind posibilitatea tranzacţionării în valută.

Pentru stimularea activității de tranzacționare a gazelor naturale din import pe termen mediu și lung, se introduce opțiunea de a fi ofertate și tranzacționate, pe piețele centralizate de gaze naturale, în cadrul segmentelor de piață pe termen mediu și lung, cantități de gaze naturale al căror preț să fie exprimat și în valute (euro/MWh și USD/MWh), în condițiile în care prețul de achiziție de la exportatori este exprimat în valută și se bazează pe o referință externă pieței din România, variabilă lunar/ trimestrial, potrivit unui proiect de Ordin ANRE.

Totodată, se elimină obligativitatea de a supune avizării ANRE convențiile de participare la piețele centralizate de gaze naturale, precum și a procedurilor specific (acestea vor fi însă supuse consultării publice de către operatorii piețelor centralizate de gaze naturale). Regulamentele de organizare și funcționare ale acestora vor fi, în continuare, aprobate de către ANRE.

În cazul tranzacțiilor în valută, titularii licențelor de administrare a piețelor centralizate de gaze naturale vor exprima prețul și în moneda națională, calculat la cursul de schimb al B.N.R. aplicabil la data la care a avut loc tranzacția.

O altă noutate, potrivit proiectului de ordin: cantitățile de gaze naturale stabilite de ANRE pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare în perioada 1 mai 2019 – 28 februarie 2022 vor fi exceptate de la calculul obligației de tranzacționare pe piețele centralizate din România. Iar prețul gazelor naturale din ofertele de tranzacționare în cadrul pieței de echilibrare va fi defalcate în funcție de prețul gazelor naturale și de costul serviciilor incluse.

Potrivit notei de fundamentare, publicată pe site-ul reglementatorului, modificările propuse în cadrul actualului proiect de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui ANRE au în vedere următoarele aspecte:

– procedurile de tranzacționare, convenția de participare și acordul-cadru elaborate de către operatorii piețelor centralizate de gaze naturale, vor fi supuse consultării publice prin afișare pe pagina proprie de internet;

– profilele de consum elaborate de către OD, actualizate, vor fi puse la dispoziția OTS și UR prin afișare pe pagina de internet a OD;

– tariful de dezechilibru, atât pentru CC, PET cât și pentru NC vor avea la bază prețul mediu ponderat stabilit în cadrul piețelor centralizate.

Având în vedere complexitatea tematicii, ANRE a considerat utilă demararea unui nou proces de consultare publică, astfel încât, mai mulți participanți la piața gazelor naturale să poată lua la cunoștință modificările propuse în cadrul proiectului de Ordin. Astfel,  ANRE a demarat un nou proces de consultare publică pe marginea proiectului de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui ANRE, în perioada 26.06.2019 – 08.07.2019.

Proiectul de Ordin vizează modificări la:

  • Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale
  • Codul rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordinul președintelui ANRE nr. 52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.