Apelul disperat al investitorilor la Ministerul Energiei: Găsiți rapid o soluție echilibrată privind sectorul regenerabilelor!

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Apelul disperat al investitorilor la Ministerul Energiei: Găsiți rapid o soluție echilibrată privind sectorul regenerabilelor!
  • În 2015, nu au existat noi investitori intraţi în schema de sprijin şi nu vor fi nici în acest an, atrag atenția asociațiile de profil, solicitând ministerului un studiu de impact

“Problematica din sectorul regenerabilelor este cartoful fierbinte din mâna decidenților”, sesiza recent Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER. Practic, responsabilitatea rezolvării situației și găsirii unui echilibru în sectorul verde revine Ministerului Energiei, care – împreună cu ANRE, Ministerul Finanțelor, asociațiile de profil – este în căutare de soluții, un grup de lucru fiind constituit în acest sens. “Încercăm să propunem în Parlament modificări ale legii regenerabilelor. Este dificil, pentru că regulile s-au schimbat de atâtea ori, încât nici Comisia Europeană nu mai înțelege ce este acolo”, a declarat Corina Popescu, Secretar de stat în Ministerul Energiei.

grup - eoliene

Demersul de schimbare a legislației nu este unul simplu și ar putea fi de durată, deloc în avantajul unor producători care sunt amenințați cu falimentul. Asociațiile de profil au semnalat că, în lipsa unor decizii/măsuri concrete din partea autorităților, o mare parte dintre  producătorii de energie din surse regenerabile nu vor rezista pe piață. Situația alarmantă i-a determinat pe reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini să vină la Ministerului Energiei și să solicite găsirea de urgență a unei soluții echilibrate privind sectorul energiilor regenerabile. În opinia reprezentantului AFEER, trebuie o soluție impusă pentru problemele producătorilor de energie din surse regenerabile, însă este absolut necesar să se aibă în vedere efectele acesteia.

Din campioană (îndeplinind deja cota de 24% stabilită de Comisia Europeană pentru anul 2020), România riscă falimentul verde. S-a ajuns într-un impas, ar fi soluții care să asigure un respiro investitorilor existenți, însă autoritățile sunt reținute, fiind cu mare băgare de seamă la impactul în factura consumatorului final. Ministrul Victor Grigorescu susține că România și-a învățat lecția dificilă din modul cum a fost dezvoltat sectorul eolian și fotovoltaic. Este important ca, pe viitor, adoptarea legislatiei să fie precedată de evaluări corecte și studii amănunțite pe impactul asupra zonei energetice, afirmă Grigorescu.

Corect ce spune dl ministru, care are o viziune pentru viitor, dar ce facem cu prezentul, cum păstrează România investițiile în energia din surse regenerabile existente?  Ce măsuri imediate sunt și dacă autoritățile sunt dispuse să le pună în aplicare, cu ce costuri? Soluții ar fi: de renunțare la durata de viață a certificatelor verzi, o reajustare a cotei obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, impozitarea certificatelor verzi în momentul vânzării acestora și nu al acordării, cum este în prezent etc. Toate acestea sunt în analiză la minister, deciziile însă sunt dificile, dar se impun a fi luate. Un lucru este cert: lipsa de decizii distruge ce s-a făcut bun în sectorul regenerabilelor și România nu-și permite acest lucru în condițiile în care viitorul se vrea verde.

La grupul de la Ministerul Energiei se lucrează la modificarea Legii 220/2008. Propunerea de impozitare a certificatelor verzi la vânzare, în analiză la Ministerul Finanțelor

Vestea bună este că la grupul de lucru de la Ministerul Energiei se lucrează la modificarea Legii 220/2008, s-a ajuns deja la analiza pe articole, respectiv a propunerilor/completărilor transmise de reprezentanții grupului. După analizarea și fundamentarea tuturor articolelor, forma finală a proiectului de lege va fi realizată probabil într-un Grup de lucru mai restrâns, se menționează în minuta ultimei ședințe.

Participanții au susținut necesitatea existenţei unui studiu de impact, care să ţină cont şi de faptul că anul trecut nu au existat noi investitori intraţi în schema de sprijin şi nu se preconizează intrarea altor noi investitori până la sfârşitul anului în curs, se menționează în minuta ultimei întâlniri.

Referitor la tratamentul contabil al Certificatelor Verzi (CV), în contextul impozitării acestora la vânzare, s-a propus ca acestea să capete valoare doar la momentul tranzacţionării. Prin similitudine cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, care sunt reglementate prin HG nr. 780/2006, s-a recomandat includerea unor prevederi în proiectul de lege și o susținere fundamentată în expunerea de motive, prin care CV să fie înregistrate extracontabil, prin derogare de la Ordinul MFP 1802/2014.

Reprezentanta Ministerului Finanțelor a precizat că se va transmite o adresă oficială Ministerului Energiei, prin care  se va prezenta punctul de vederea al ministerului în această problemă, se precizează în minuta ultimei ședințe a Grupului de lucru.

La rândul său, reprezentanta OPCOM a menţionat că certificatelor verzi trebuie să li se aplice toate regulile unui bun cu valoare economică (valori imobiliare). Emitentul mai multor tipuri de instrumente financiare este Transelectrica, se menționează în minută. Referitor la sesiunile de tranzacţionare pentru contracte bilaterale, cifrele arată că prin OPCOM s-au derulat 6000 de sesiuni, în care s-a tranzacţionat un număr maxim de 5.000.000 de CV.

În privinţa cotei de energie electrică, PATRES (Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România) nu mai consideră necesară această cotă, susținând că trebuie să existe o corelare între cota de energie electrică şi cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV. În replică, reprezentantul ANRE a precizat faptul că această cotă este stabilită pentru a atinge ţintele de ţară asumate. Daca renunţăm la cota anuală de energie electrică, se pierde scopul pentru care s-a făcut schema de promovare, a spus acesta. De asemenea, s-a menţionat că este mai dificil de controlat cota de CV, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunţăm la cota de energie electrică, chiar dacă s-au atins ţintele stabilite. În concluzie, ANRE nu susţine excluderea cotei de energie electrică.

O nouă ședință a grupului de lucru va avea loc astăzi, 31 martie, la Ministerul Energiei. Se continuă analiza pe propunerile de modificare a Legii 220/2008. Grupului de lucru a fost constituit în vederea modificării acestei legi pentru promovarea producerii energiei din surse regenerabile de energie şi evaluarea impactului schimbărilor legislative şi de reglementare în factura consumatorilor.


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.