Cum justifică șefii Electrica fuziunea celor trei societăți de distribuție. Se așteapă ca Distribuție Energie Electrică România, funcțională din ianuarie 2021, să poată să investească mai mult în rețele și în digitalizare, cu impact pozitiv în tarifele finale la consumatori

Publicat pe Categorii Actual, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Cum justifică șefii Electrica fuziunea celor trei societăți de distribuție. Se așteapă ca Distribuție Energie Electrică România, funcțională din ianuarie 2021, să poată să investească mai mult în rețele și în digitalizare, cu impact pozitiv în tarifele finale la consumatori
  • În contextul în care rețelele inteligente sunt considerate a fi viitorul dezvoltării operatorilor de distribuție, integrarea și consolidarea sistemelor informatice nu este posibilă în condițiile păstrării a trei entități juridice separate, perpetuând ineficiențele existente (document Electrica)

Cum ar trebui să arate un operator de rețea de distribuție și ce servicii va oferi acesta în viitor? Care este modelul organizatoric optim în mediul actual? Ce capabilități trebuie construite în perspectivă? Cum se poate asigura sustenabilitatea business-ului?

Acestea sunt întrebările la care conducerea Electrica a căutat răspunsuri, care au dus la decizia fuziunii celor 3 societăți de distribuție din cadrul grupului. Din ianuarie 2021, Electrica se va prezenta cu o singură societate de distribuție care se va numi Distribuție Energie Electrică România și o societate de servicii energetice. Acționarii, convocați   în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA), în data de 21 august 2020, sunt solicitați  să aprobe fuziunea operatorilor de distribuție și societăților de servicii energetice.

Citește și: https://www.investenergy.ro/grupul-electrica-in-plin-proces-de-tarnsformare-din-ianuarie-2021-va-avea-o-singura-societate-de-distributie-care-se-va-numi-distributie-energie-electrica-romania-fuziunile-finalizate-pana-pe-31/

Cum este justificată fuziunea celor trei societăți de distribuție ale Electrica. Decizia a fost luată de către conducerea Electrica după o analiză detaliată a factorilor externi și interni, cu scopul optimizării modelului operațional al ariei de distribuție.

„Noile priorități strategice asumate în domeniul energiei, presiunea adusă de Pactul Ecologic European, urgentează nevoia de transformare a operatorilor de distribuție a energiei electrice. Rolul distribuțiilor pe lanțul de valoare se schimbă, acestea confruntându-se în prezent cu provocarea de a consolida rețeaua de distribuție pentru a face față modelelor din ce în ce mai dinamice de generare și cerere. Rețelele actuale de medie și de joasa tensiune nu au fost pur și simplu concepute pentru a gestiona generarea locală de energie regenerabilă, mai ales considerând și viteza rapidă de schimbare necesară pentru îndeplinirea obiectivelor europene de decarbonizare”, se prezintă în documentul ce va fi prezentat acționarilor.

Se invocă, totodată, și nevoia continuă de îmbunătățire a calității serviciilor către clientul final, care nu poate fi realizata decât în condițiile optimizării deciziilor de investiții și de mentenanță la nivel centralizat, în beneficiul indicatorilor de rezultat. Optimizarea capitalului investit prin planificarea inteligentă și într-o manieră unitară a investițiilor, care să simplifice deciziile privind mentenanța infrastructurii de rețea, este esențială pentru asigurarea stabilității rețelei și operarea în condiții de siguranță, păstrând costurile la un nivel acceptabil, se argumentează în nota pregătită pentru acționari.

Analizele efectuate au relevat ineficiențe operaționale existente în cadrul celor 3 operatori de distribuție din Grupul Electrica, cu impact negativ în profitabilitatea reglementată. În contextul în care rețelele inteligente sunt considerate a fi viitorul dezvoltării OD-urilor, integrarea și consolidarea sistemelor informatice nu este posibilă în condițiile păstrării a trei entități juridice separate, perpetuând ineficiențele existente, se subliniază în documentul consultat de InvesTenergy.

Criza declanșată de pandemia de COVID-19 vine cu provocări noi. Consumul de energie electrică a fost direct influențat și, în acest context, un prim efect observat asupra activității și rezultatelor OD-urilor îl reprezintă scăderea volumului de energie distribuită. De asemenea, contextul generat de pandemia COVID-19 a întârziat deja aplicarea unor măsuri de eficientizare și există un risc de neîncadrare în cheltuielile aprobate de ANRE pentru fiecare din cele 3 OD-uri Electrica.

Propunerea strategică, aprobată de Consiliul de Administrație Electrica  a fost fuziunea prin absorbție a celor trei societăți de distribuție, cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA ca societate absorbantă.

Beneficiile soluției strategice adoptate la Electrica, prezentate în Nota Directoratului:

  • Prin modelul țintă de organizare propus de integrare a celor trei companii de distribuție ca efect al fuziunii legale, pe baza exemplelor similare din alte state europene, se creează premisele pentru conformarea la cerințele legale actuale, asigurarea eficientizării operaționale pe termen mediu, pregătirea organizației pentru provocările legate de tranziția energetică și pentru valorificarea unor noi oportunități de business pe termen mediu și lung, într-un cadrul de reglementare adaptat contextului.
  • Fuziunea legală permite o mai mare flexibilitate în alocarea, concentrarea sau dispersia resurselor (tehnice, umane și financiare) pentru soluționarea cerințelor operaționale dar și pentru implementarea proiectelor de modernizare, inclusiv replicarea bunelor practici în tranziția de la rețelele tradiționale la sisteme inteligente.
  • Implementarea unor concepte tehnologice noi necesită investiții relevante care, prin consolidarea într-o singură entitate, creează premisele optimizării efortului investițional și reducerii timpului necesar implementării unitare.
  • Beneficii economice: structura organizatorică unificată și eficientizarea activităților suport; optimizarea dezechilibrelor și a costului de achiziție al energiei electrice pentru acoperirea pierderilor în rețele; optimizarea funcției de Tehnologia Informației și Comunicații și a componentelor conexe (licențe, aplicații).

Urmare a fuziunii, se așteaptă ca operatorul de distribuție să poată să investească mai mult în rețele și în digitalizare, pentru conformarea la cerințele tranziției energetice și pentru îmbunătățirea calității serviciilor și interacțiunilor cu clienții.

În document se mai evidențiază că, după stabilizarea organizației post-integrare și eliminarea ineficiențelor interne, perpetuarea beneficiilor obținute și în următoarea perioadă de reglementare creează premisele unui impact pozitiv în tarifele finale la consumatori, prin aplicarea mecanismului de împărțire a extra-eficienței, pentru activitățile eficientizabile (din perspectivă de reglementare).


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

2 comentarii la “Cum justifică șefii Electrica fuziunea celor trei societăți de distribuție. Se așteapă ca Distribuție Energie Electrică România, funcțională din ianuarie 2021, să poată să investească mai mult în rețele și în digitalizare, cu impact pozitiv în tarifele finale la consumatori”

  1. Deci dupa ce le-am macelarit spargandu-le in 12 dupa 20 de ani de la fapta traseul natural e de consolidare?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.