Se reduc termenele pentru racordarea la rețelele electrice și actualizarea avizelor tehnice. ANRE anunță noi modificări la regulament și contractul cadru după o primă consultare publică

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Esential, Flux energetic, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Se reduc termenele pentru racordarea la rețelele electrice și actualizarea avizelor tehnice. ANRE anunță noi modificări la regulament și contractul cadru după o primă consultare publică
  • Au fost introduse prevederi referitoare la instalațiile de stocare și  la certificarea calității de prosumator pentru locurile de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 27 kW pe loc de consum

Se reduc termenele aferente mai multor etape ale procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, atât pentru racordarea locurilor de consum şi/sau de producere noi, cât și pentru actualizarea avizelor tehnice de racordare/certificatelor de racordare emise. Iar racordarea la rețeaua electrică se va face cu costuri mai mici pentru că nu se va mai plăti contorul de măsurare a energiei electrice.

Urmare a propunerilor și observațiile primite din partea participanților la piața emergiei, ANRE prezintă, din nou, spre consultare publică două proiecte de ordin, și anume: pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public și pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public.

Potrivit proiectului de Ordin ANRE, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie.

Totodată, operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete depuse de utilizator.

În plus față de proiectul de ordin supus consultării publice anterioare, ANRE comunică că a avut în vedere următoarele:

– completarea cu prevederi referitoare la instalațiile de stocare și/sau sistemele de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC);

– reformularea articolului din Regulament cu privire punctele de delimitare în raport cu proprietatea asupra terenurilor pe care acestea sunt amplasate;

– clarificarea faptului că acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare pe care o obține utilizatorul în situația încheierii directe de către acesta a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare cu un anumit proiectant şi/sau constructor, este în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către utilizator;

– reformularea prevederilor din Regulament cu privire la responsabilitatea operatorului de rețea de achiziție și montare a contorului de măsurare a energiei electrice/blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia/transformatoarelor de măsurare aferente grupului de măsurare, după caz, în funcție de soluția de racordare și, în mod corelativ, reformularea definiției ”tarif de racordare” în sensul excluderii din tarif a costurilor pentru achiziția și montarea echipamentelor respective;

– introducerea, pentru situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament a unui termen pentru montarea echipamentelor de către operatorul de rețea, de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise de către utilizator operatorului de rețea;

– modificarea unei propuneri din Regulament astfel încât să se clarifice faptul că, în cazul contractării directe a proiectării/execuției instalației de racordare, utilizatorul îi achită operatorului de rețea cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor;

– completarea prevederii din Regulament prin precizarea faptului că racordarea de către operatorii de rețea a altor utilizatori la instalația de racordare realizată de un prim utilizatorul și aplicarea mecanismului de compensații bănești între aceștia, se realizează în situația în care instalația de racordare respectivă dispune de rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori;

– introducerea de prevederi referitoare la certificarea calității de prosumator pentru locurile de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 27 kW pe loc de consum, inclusiv introducerea în Anexa nr. 1 a Regulamentului a definiției ”prosumator”;

– includerea confirmării referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare de către executantul lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare în cuprinsul notificării la terminarea lucrărilor, document pe care utilizatorul îl transmite operatorului de rețea în vederea recepției și punerii în funcțiune a instalației de racordare.

Această completare este introdusă pentru situația încheierii directe a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta și are în vedere evitarea eventualelor situații de neîncasare a plăților de către societățile comerciale atestate pentru executarea lucrărilor de realizare a instalației de racordare, explică ANRE în nota de fundamentare a proiectului de ordin.

Prevederile proiectului de act normativ se aplică inclusiv instalațiilor de racordare puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a acestuia, instalații care se modifică din punct de vedere tehnic ca urmare a solicitărilor utilizatorului de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil.

Ambele ordine ANRE ar urma să intre în vigoare la data de 1 noiembrie 2020.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *