Operațiunea “contorizarea inteligentă”, punct și de la capăt. ANRE va realiza un nou calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei în perioada 2019 – 2028

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Esential, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Operațiunea “contorizarea inteligentă”, punct și de la capăt. ANRE va realiza un nou calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei în perioada 2019 – 2028
  • Distribuitorii, așteptați cu noi propuneri, selectate în baza unor analize cost-beneficiu privind implementarea SMI în zona de concesiune

Demarată în urmă cu 3 ani și jumătate, operațiunea “contorizarea inteligentă” se desfășoară lent în România. Chiar dacă și-au inclus în planuri investiții dedicate, conform țintei stabilite inițial pentru 2020 – contoarele să fie schimbate pentru 80% dintre consumatori, distribuitorii nu trebuie să se mai grăbească cu montarea smartmeterelor. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a limitat, în acest an, montarea de contoare inteligente. Mai nou, a pregătit un nou ordin, care stabilește orientările pentru realizarea unui nou calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice. Scopul reglementării este realizarea unei implementări a SMI în România, care să fie fezabilă din punct de vedere tehnic și sustenabilă din punct de vedere financiar, precizează Autoritatea.

În baza noilor reglementări, clienții finali care au un consum anual mai mare decât un prag, exprimat în kWh, propus de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari în cadrul proiectelor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice înaintate, precum şi clienţii care deţin surse de producere cu putere instalată mai mică de 10 kW, vor dispune de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024. Iar clienţii finali care nu se încadrează în limitele de consum și de producție prevăzute, vor dispune de sisteme de măsurare inteligentă până la data 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă la nivel național, exclusiv în condiţii de eficienţă a investițiilor.

Așadar, este timp sufficient, atât pentru reglementator, cât și pentru distribuitori, să se ocupe de implementarea contoarelor inteligente. Potrivit proiectului de ordin al ANRE, distribuitorii  au obligația  de a realiza anual analize cost-beneficiu privind implementarea SMI în zona de concesiune. Ulterior, vor selecta proiectele eficiente din punct de vedere economic și care asigură realizarea de beneficii la consumatori, ce vor fi incluse în planurile anuale de implementare a SMI pentru zona de concesiune.

Operatorii de distribuție vor întocmi propunerile de planuri de implementare a SMI pentru perioada 2019 – 2028, selectate pe baza analizelor cost-beneficiu și le vor transmite la ANRE în vederea întocmirii calendarului de implementare.

Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă este prevăzută în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Articolul 66, într-o nouă formulare, stabilește obligația operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari de a înainta la ANRE proiecte de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pe bază de analize cost-beneficiu proprii, în vederea întocmirii calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.

O evaluare a implementării sistemelor de măsurare inteligentă pe baza costurilor si beneficiilor pe termen lung și al termenelor fezabile de implementare s-a realizat în anul 2012 prin studiul elaborat de către consultantul AT Kearney, concretizat prin raportul „Contorizarea inteligentă în România”. Concluziile raportului au indicat faptul că un rezultat pozitiv al analizei s-a înregistrat numai pentru măsurarea energie electrice, se precizează într-un document al ANRE.

Principaele rezultate ale proiectelor pilot pentru implementarea SMI realizate până în anul 2017,  monitorizare de Autoritate:

– costurile unitare de investiție au înregistrat o scădere față de faza de pornire, rezultat ce indică faptul că, inițial, s-a făcut o proiecție prudentă a costurilor dar, după închiderea acestei faze, când s-au cristalizat soluțiile tehnice și tehnologice aplicabile, costurile s-au ajustat și s-au păstrat la un nivel apropiat în anii 2016 și 2017;

– din datele raportate rezultă că prin soluțiile tehnice implementate în cadrul proiectelor pilot, se pot realiza beneficiile preconizate ca urmare a implementării SMI;

– intervalele de timp la care se realizează înregistrarea consumului, a mărimilor configurate pentru calitatea energiei și a evenimentelor și transmiterea acestora către sistemul central de colectare și administrare a datelor, realizate în cadrul proiectelor pilot, arată că sistemele testate asigură realizarea funcționalităților prevăzute;

– sistemele implementate pot asigura datele pentru facturarea pe baza consumului real, întrucât transmiterea înregistrărilor de la contoare către sistemul central de colectare și management al datelor se face zilnic. De asemenea, SMI pot ajuta și la îmbunătățirea managementului rețelelor de joasă tensiune prin furnizarea de date în timp real despre starea rețelei și nivelul unor parametri tehnici de funcționare: valoarea tensiunii de alimentare, inclusiv abaterile față de valorile limită impuse, puterea maximă instantanee, abateri ale puterii medii consumate față de valoarea contractată, întreruperile în alimentarea cu energie electrică de scurtă și lungă durată, semnalizrea tentativelor de acces fraudulos;

– nivelul scăzut al consumului de energie electrică la consumatorii casnici va limita profitabilitatea implementării SMI pe scară largă. ANRE recomandă o analiză a concentrării consumatorilor pe nivele de consum și analizată atent strategia de implementare a SMI, astfel încât să fie asigurată sustenabilitatea economică a implementării în fiecare zonă de implementare.

Beneficiile contorizării inteligente în România

ANRE prezintă beneficiile implementării contoarelor inteligente în România:

  • pentru consumatori: facturarea consumului de energie pe date reale de consum și eliminarea estimărilor, asigurarea accesului la datele de consum, posibilitatea solicitării unor planuri tarifare, toate acestea conducând la o mai bună gestionare a consumului de energie și obținerea de economii financiare fie pe baza reducerii consumului, fie pe baza obținerii unor tarife mai avantajoase pentru energia electrică. Nu în ultimul rând, crearea premiselor transformării consumatorului în jucător activ în piața de energie electrică.
  • pentru operatorii de distribuție: reducerea costurilor de operare și mentenanță, reducerea costurilor asociate pierderilor în rețelele electrice, obținerea de date și informații care să conducă la îmbunătățirea managementului rețelelor și creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice, flexibilizarea rețelei, integrarea RES fără investiții suplimentare, integrarea consumatorilor care acceptă ca și furnizori de servicii de sistem (intreruptibilitatea consumatorului ca serviciu de sistem), gestionarea eficientă și, mai ales, eficace a rețelei. Implementarea SMI constituie primul pas de trecere către rețelele inteligente;
  • pentru furnizorii de energie electrică: îmbunătățirea prognozelor de consum și o mai bună predictibilitate financiară, posibilitatea aproape nelimitată de oferte tarifare;
  • pentru furnizorii de echipamente: crearea premiselor pentru o piață concurențială în domeniul echipamentelor energetice de măsurare și în domeniul comunicațiilor.

Impactul asupra pieței de energie electrică: modificări aduse de implicarea în piață a consumatorilor și prosumerilor, îmbunătățirea prognozelor cererii de consum, aplatizarea curbei de sarcină (prin modificarea comportamentului de consum stimulat de oferte de tarifare flexibile), pregătirea condițiilor pentru extinderea modalităților de asigurare a serviciilor de sistem (demand side response).


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.